User Tools

Site Tools


30-16874-kurtwahl-la-gi

Kurtwahl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16874
Tên thay thế 1998 BK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1996839
Viễn điểm quỹ đạo 2.3756569
Độ lệch tâm 0.0384612
Chu kỳ quỹ đạo 1263.8298531
Độ bất thường trung bình 70.63800
Độ nghiêng quỹ đạo 3.18191
Kinh độ của điểm nút lên 140.47867
Acgumen của cận điểm 255.64264
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

16874 Kurtwahl (1998 BK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16874 Kurtwahl
30-16874-kurtwahl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)