User Tools

Site Tools


30-16878-tombickler-la-gi

Tombickler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi JPL/GEODSS NEAT
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16878
Tên thay thế 1998 BL9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1677289
Viễn điểm quỹ đạo 3.1915415
Độ lệch tâm 0.1910358
Chu kỳ quỹ đạo 1602.1823147
Độ bất thường trung bình 201.98880
Độ nghiêng quỹ đạo 11.95686
Kinh độ của điểm nút lên 140.94971
Acgumen của cận điểm 272.74966
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0483
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.10

16878 Tombickler (1998 BL9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1998 bởi JPL/GEODSS NEAT ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16878 Tombickler
30-16878-tombickler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)