User Tools

Site Tools


30-16879-campai-la-gi

16879 Campai
Tên
Tên Campai
Tên chỉ định 1998 BH10
Phát hiện
Người phát hiệns
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0232758
Bán trục lớn (a) 2.7581289 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.6939312 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8223266 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.58 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 7.11643°
Kinh độ (Ω) 47.48386°
Acgumen (ω) 240.09641°
Độ bất thường trung bình (M) 242.63609°

16879 Campai là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.6828106 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.0232758 và chu kỳ quỹ đạo là 1673.0937479 ngày (4.58 năm).[1]

Cajigal có vận tốc quỹ đạo trung bình là 17.93132161 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 7.11653°.

Tiểu hành tinh được Andrea Boattini và Maura Tombelli phát hiện vào ngày 24 tháng 1 năm 1998.

Nó được đặt theo tên Paolo Campai, nhà thiên văn học nghiệp dư ở Florence.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2008. 
30-16879-campai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)