User Tools

Site Tools


30-16887-blouke-la-gi

Blouke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 28 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16887
Tên thay thế 1998 BE26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6465557
Viễn điểm quỹ đạo 3.3065845
Độ lệch tâm 0.1108707
Chu kỳ quỹ đạo 1875.7398426
Độ bất thường trung bình 109.19470
Độ nghiêng quỹ đạo 10.55835
Kinh độ của điểm nút lên 173.04639
Acgumen của cận điểm 242.72274
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

16887 Blouke (1998 BE26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 1 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16887 Blouke
30-16887-blouke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)