User Tools

Site Tools


30-16892-vaissi-re-la-gi

16892 Vaissière là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2006.4714277 ngày (5.49 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 2 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
30-16892-vaissi-re-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)