User Tools

Site Tools


30-16900-loz-re-la-gi

16900 Lozère là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1934.6180774 ngày (5.30 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
30-16900-loz-re-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)