User Tools

Site Tools


30-16908-groeselenberg-la-gi

Groeselenberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst và T. Pauwels
Nơi khám phá Uccle
Ngày khám phá 17 tháng 2 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16908
Tên thay thế 1998 DD33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8022097
Viễn điểm quỹ đạo 2.9633245
Độ lệch tâm 0.2436484
Chu kỳ quỹ đạo 1343.4479038
Độ bất thường trung bình 321.19795
Độ nghiêng quỹ đạo 6.58661
Kinh độ của điểm nút lên 167.81308
Acgumen của cận điểm 272.22499
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

16908 Groeselenberg (1998 DD33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 2 năm 1998 bởi E. W. Elst và T. Pauwels ở Uccle.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16908 Groeselenberg
30-16908-groeselenberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)