User Tools

Site Tools


30-16915-bredthauer-la-gi

Bredthauer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16915
Tên thay thế 1998 FR10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.3462554
Viễn điểm quỹ đạo 4.5271598
Độ lệch tâm 0.1499863
Chu kỳ quỹ đạo 2852.9763795
Độ bất thường trung bình 61.31680
Độ nghiêng quỹ đạo 7.63643
Kinh độ của điểm nút lên 349.41849
Acgumen của cận điểm 257.66015
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

16915 Bredthauer (1998 FR10) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 16915 Bredthauer
30-16915-bredthauer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)