User Tools

Site Tools


30-16920-larrywalker-la-gi

Larrywalker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16920
Tên thay thế 1998 FR37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6274740
Viễn điểm quỹ đạo 2.8403176
Độ lệch tâm 0.0389268
Chu kỳ quỹ đạo 1651.0923558
Độ bất thường trung bình 304.69518
Độ nghiêng quỹ đạo 5.55456
Kinh độ của điểm nút lên 145.56982
Acgumen của cận điểm 170.35780
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

16920 Larrywalker (1998 FR37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16920 Larrywalker
30-16920-larrywalker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)