User Tools

Site Tools


30-16929-hurn-k-la-gi

16929 Hurník
Tên
Tên Hurník
Tên chỉ định 1998 FP73
Phát hiện
Người phát hiện P. Pravec
Ngày phát hiện 31 tháng 3 năm 1998
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1361722
Bán trục lớn (a) 3.0554513 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.6393838 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.4715188 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.34 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.84279°
Kinh độ (Ω) 119.74669°
Acgumen (ω) 340.05964°
Độ bất thường trung bình (M) 39.75119°

16929 Hurník là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1950.7942496 ngày (5.34 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhà thiên văn học Séc Petr Pravec ở Đài thiên văn Ondřejov. Nó được đặt theo tên nhà soạn nhạc Séc Ilja Hurník.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
30-16929-hurn-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)