User Tools

Site Tools


30-16930-respighi-la-gi

16930 Respighi (1998 FF74) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 3 năm 1998, ở Osservatorio San Vittore ở Bologna.

30-16930-respighi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)