User Tools

Site Tools


30-16944-wangler-la-gi

Wangler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro, New Mexico
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16944
Tên thay thế 1998 HK45
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9868555
Viễn điểm quỹ đạo 2.9029545
Độ lệch tâm 0.1873486
Chu kỳ quỹ đạo 1396.3407262
Độ bất thường trung bình 154.55802
Độ nghiêng quỹ đạo 9.87539
Kinh độ của điểm nút lên 8.50618
Acgumen của cận điểm 293.04978
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

16944 Wangler (1998 HK45) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, New Mexico.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16944 Wangler
30-16944-wangler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)