User Tools

Site Tools


30-16947-wikrent-la-gi

Wikrent
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16947
Tên thay thế 1998 HN80
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9025782
Viễn điểm quỹ đạo 2.5708228
Độ lệch tâm 0.1493818
Chu kỳ quỹ đạo 1221.8283297
Độ bất thường trung bình 320.25882
Độ nghiêng quỹ đạo 2.03563
Kinh độ của điểm nút lên 15.23841
Acgumen của cận điểm 252.56146
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

16947 Wikrent (1998 HN80) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16947 Wikrent
30-16947-wikrent-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)