User Tools

Site Tools


30-16953-besicovitch-la-gi

Besicovitch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 27 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16953
Đặt tên theo Abram Samoilovitch Besicovitch
Tên thay thế 1998 KE5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4712210
Viễn điểm quỹ đạo 3.8082258
Độ lệch tâm 0.2129176
Chu kỳ quỹ đạo 2032.0552195
Độ bất thường trung bình 230.71905
Độ nghiêng quỹ đạo 14.75971
Kinh độ của điểm nút lên 176.09483
Acgumen của cận điểm 183.17309
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

16953 Besicovitch (1998 KE5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 5 năm 1998 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16953 Besicovitch
30-16953-besicovitch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)