User Tools

Site Tools


30-16958-klaasen-la-gi

Klaasen
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16958
Tên thay thế 1998 PF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 14 tháng 5 năm 2008
Viễn điểm quỹ đạo 2.5862324
Cận điểm quỹ đạo 1.4304030
Độ lệch tâm 0.2877606
Chu kỳ quỹ đạo 1039.5539597
Độ bất thường trung bình 238.43346
Độ nghiêng quỹ đạo 41.96004
Kinh độ của điểm nút lên 152.44689
Acgumen của cận điểm 53.52825
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

16958 Klaasen (1998 PF) là một Mars-crossing asteroid.

  • JPL Small-Body Database Browser on 16958 Klaasen
30-16958-klaasen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)