User Tools

Site Tools


30-16962-elizawoolard-la-gi

Elizawoolard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16962
Tên thay thế 1998 QP93
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1186558
Viễn điểm quỹ đạo 2.7057356
Độ lệch tâm 0.1216899
Chu kỳ quỹ đạo 1368.4131622
Độ bất thường trung bình 215.23676
Độ nghiêng quỹ đạo 6.95707
Kinh độ của điểm nút lên 108.79909
Acgumen của cận điểm 269.59471
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

16962 Elizawoolard (1998 QP93) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16962 Elizawoolard
30-16962-elizawoolard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)