User Tools

Site Tools


30-16967-marcosbosso-la-gi

Marcosbosso
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16967
Tên thay thế 1998 SR132
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0952402
Viễn điểm quỹ đạo 2.4935088
Độ lệch tâm 0.0867924
Chu kỳ quỹ đạo 1269.3894836
Độ bất thường trung bình 194.91167
Độ nghiêng quỹ đạo 3.00774
Kinh độ của điểm nút lên 287.51416
Acgumen của cận điểm 184.38817
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

16967 Marcosbosso (1998 SR132) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16967 Marcosbosso
30-16967-marcosbosso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)