User Tools

Site Tools


30-16973-gaspari-la-gi

Gaspari
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16973
Tên thay thế 1998 WR19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0112603
Viễn điểm quỹ đạo 2.4533985
Độ lệch tâm 0.0990307
Chu kỳ quỹ đạo 1218.2483862
Độ bất thường trung bình 242.46809
Độ nghiêng quỹ đạo 4.36636
Kinh độ của điểm nút lên 280.36126
Acgumen của cận điểm 259.07815
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16973 Gaspari (1998 WR19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 11 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16973 Gaspari
30-16973-gaspari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)