User Tools

Site Tools


30-16984-veillet-la-gi

Veillet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16984
Tên thay thế 1999 AA25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0432910
Viễn điểm quỹ đạo 2.3627344
Độ lệch tâm 0.0725015
Chu kỳ quỹ đạo 1194.3288489
Độ bất thường trung bình 304.39495
Độ nghiêng quỹ đạo 5.74418
Kinh độ của điểm nút lên 151.79613
Acgumen của cận điểm 6.16307
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

16984 Veillet (1999 AA25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1999 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16984 Veillet
30-16984-veillet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)