User Tools

Site Tools


30-16996-dahir-la-gi

Dahir
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16996
Tên thay thế 1999 CM32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8721123
Viễn điểm quỹ đạo 2.6583331
Độ lệch tâm 0.1735416
Chu kỳ quỹ đạo 1245.2736245
Độ bất thường trung bình 158.14850
Độ nghiêng quỹ đạo 5.60055
Kinh độ của điểm nút lên 16.91175
Acgumen của cận điểm 241.38946
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

16996 Dahir (1999 CM32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16996 Dahir
30-16996-dahir-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)