User Tools

Site Tools


30-16998-estelleweber-la-gi

Estelleweber
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16998
Tên thay thế 1999 CG46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1563078
Viễn điểm quỹ đạo 2.3615278
Độ lệch tâm 0.0454244
Chu kỳ quỹ đạo 1240.0782117
Độ bất thường trung bình 254.91071
Độ nghiêng quỹ đạo 5.49941
Kinh độ của điểm nút lên 144.90723
Acgumen của cận điểm 11.28460
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

16998 Estelleweber (1999 CG46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16998 Estelleweber
30-16998-estelleweber-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)