User Tools

Site Tools


30-16999-ajstewart-la-gi

Ajstewart
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16999
Tên thay thế 1999 CE47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0147451
Viễn điểm quỹ đạo 2.8254897
Độ lệch tâm 0.1675011
Chu kỳ quỹ đạo 1375.1595758
Độ bất thường trung bình 95.44790
Độ nghiêng quỹ đạo 3.06042
Kinh độ của điểm nút lên 18.42744
Acgumen của cận điểm 220.33138
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16999 Ajstewart (1999 CE47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16999 Ajstewart
30-16999-ajstewart-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)