User Tools

Site Tools


30-17000-medvedev-la-gi

Medvedev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17000
Tên thay thế 1999 CV48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9048377
Viễn điểm quỹ đạo 2.5035655
Độ lệch tâm 0.1358151
Chu kỳ quỹ đạo 1195.2958336
Độ bất thường trung bình 208.23679
Độ nghiêng quỹ đạo 5.35409
Kinh độ của điểm nút lên 6.70721
Acgumen của cận điểm 249.26186
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

17000 Medvedev (1999 CV48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17000 Medvedev
30-17000-medvedev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)