User Tools

Site Tools


30-17002-kouzel-la-gi

Kouzel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17002
Tên thay thế 1999 CV54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0750872
Viễn điểm quỹ đạo 2.7393226
Độ lệch tâm 0.1379682
Chu kỳ quỹ đạo 1364.1684927
Độ bất thường trung bình 119.91482
Độ nghiêng quỹ đạo 3.45305
Kinh độ của điểm nút lên 64.71546
Acgumen của cận điểm 155.24305
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

17002 Kouzel (1999 CV54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17002 Kouzel
30-17002-kouzel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)