User Tools

Site Tools


30-17004-sinkevich-la-gi

Sinkevich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17004
Tên thay thế 1999 CR61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9759080
Viễn điểm quỹ đạo 2.5814264
Độ lệch tâm 0.1328668
Chu kỳ quỹ đạo 1256.3763718
Độ bất thường trung bình 28.43265
Độ nghiêng quỹ đạo 3.43690
Kinh độ của điểm nút lên 221.90256
Acgumen của cận điểm 127.66903
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

17004 Sinkevich (1999 CR61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17004 Sinkevich
30-17004-sinkevich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)