User Tools

Site Tools


30-17019-aldo-la-gi

Aldo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và G. Forti
Nơi khám phá Montelupo
Ngày khám phá 23 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17019
Tên thay thế 1999 DV3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1996209
Viễn điểm quỹ đạo 2.9649013
Độ lệch tâm 0.1481803
Chu kỳ quỹ đạo 1515.6490767
Độ bất thường trung bình 339.76745
Độ nghiêng quỹ đạo 15.01483
Kinh độ của điểm nút lên 54.35829
Acgumen của cận điểm 212.40489
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

17019 Aldo (1999 DV3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 2 năm 1999 bởi M. Tombelli và G. Forti ở Montelupo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17019 Aldo
30-17019-aldo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)