User Tools

Site Tools


30-17020-hopemeraengus-la-gi

Hopemeraengus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi I. P. Griffin
Nơi khám phá Cocoa
Ngày khám phá 24 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17020
Tên thay thế 1999 DH4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4072563
Viễn điểm quỹ đạo 3.1006059
Độ lệch tâm 0.1258836
Chu kỳ quỹ đạo 1669.2756053
Độ bất thường trung bình 285.55227
Độ nghiêng quỹ đạo 10.36690
Kinh độ của điểm nút lên 132.31913
Acgumen của cận điểm 166.87336
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

17020 Hopemeraengus (1999 DH4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1999 bởi I. P. Griffin ở Cocoa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17020 Hopemeraengus
30-17020-hopemeraengus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)