User Tools

Site Tools


30-17022-huisjen-la-gi

Huisjen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17022
Tên thay thế 1999 DN7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0000439
Viễn điểm quỹ đạo 2.9177233
Độ lệch tâm 0.1866049
Chu kỳ quỹ đạo 1408.3331227
Độ bất thường trung bình 6.00278
Độ nghiêng quỹ đạo 4.23967
Kinh độ của điểm nút lên 88.47716
Acgumen của cận điểm 222.24776
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17022 Huisjen (1999 DN7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1999 bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search ở Trạm Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17022 Huisjen
30-17022-huisjen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)