User Tools

Site Tools


30-17023-abbott-la-gi

Abbott
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 7 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17023
Tên thay thế 1999 EG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1209662
Viễn điểm quỹ đạo 2.7119508
Độ lệch tâm 0.1222832
Chu kỳ quỹ đạo 1372.0420964
Độ bất thường trung bình 215.57992
Độ nghiêng quỹ đạo 1.85449
Kinh độ của điểm nút lên 287.68186
Acgumen của cận điểm 187.13183
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

17023 Abbott (1999 EG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 3 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

30-17023-abbott-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)