User Tools

Site Tools


30-17024-costello-la-gi

Costello
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 15 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17024
Tên thay thế 1999 EJ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2702092
Viễn điểm quỹ đạo 2.5934806
Độ lệch tâm 0.0664663
Chu kỳ quỹ đạo 1385.1673205
Độ bất thường trung bình 66.02044
Độ nghiêng quỹ đạo 5.34252
Kinh độ của điểm nút lên 327.45129
Acgumen của cận điểm 313.35005
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

17024 Costello (1999 EJ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17024 Costello
30-17024-costello-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)