User Tools

Site Tools


30-17025-pilachowski-la-gi

Pilachowski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. A. Tucker
Nơi khám phá Goodricke-Pigott Observatory
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17025
Tên thay thế 1999 ES5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0395872
Viễn điểm quỹ đạo 3.0901882
Độ lệch tâm 0.2048045
Chu kỳ quỹ đạo 1500.3789082
Độ bất thường trung bình 330.88038
Độ nghiêng quỹ đạo 7.38831
Kinh độ của điểm nút lên 8.16224
Acgumen của cận điểm 295.82002
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

17025 Pilachowski (1999 ES5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1999 bởi R. A. Tucker ở Goodricke-Pigott Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17025 Pilachowski
30-17025-pilachowski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)