User Tools

Site Tools


30-17029-cuillandre-la-gi

Cuillandre
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 17 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17029
Tên thay thế 1999 FM6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6556989
Viễn điểm quỹ đạo 3.0007941
Độ lệch tâm 0.0610087
Chu kỳ quỹ đạo 1737.2979631
Độ bất thường trung bình 222.22863
Độ nghiêng quỹ đạo 1.52725
Kinh độ của điểm nút lên 202.23934
Acgumen của cận điểm 113.07762
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

17029 Cuillandre (1999 FM6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 3 năm 1999 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17029 Cuillandre
30-17029-cuillandre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)