User Tools

Site Tools


30-17031-piethut-la-gi

17031 Piethut (1999 FL9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1999 by Lowell Observatory Near-Earth Object Search ở trạm Anderson Mesa. The asteroidđược đặt tên theo tên của astrophysicist Piet Hut, a professor ở Institute for Advanced Study in Princeton.

30-17031-piethut-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)