User Tools

Site Tools


30-17032-edlu-la-gi

Edlu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17032
Tên thay thế 1999 FM9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1358083
Viễn điểm quỹ đạo 3.4296527
Độ lệch tâm 0.2324775
Chu kỳ quỹ đạo 1695.5286461
Độ bất thường trung bình 349.90366
Độ nghiêng quỹ đạo 2.33004
Kinh độ của điểm nút lên 90.78270
Acgumen của cận điểm 92.31823
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

17032 Edlu (1999 FM9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1999 bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search ở Trạm Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17032 Edlu
30-17032-edlu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)