User Tools

Site Tools


30-17033-rusty-la-gi

Rusty
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17033
Tên thay thế 1999 FR9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1755903
Viễn điểm quỹ đạo 2.4619941
Độ lệch tâm 0.0617571
Chu kỳ quỹ đạo 1289.7073579
Độ bất thường trung bình 96.08612
Độ nghiêng quỹ đạo 2.05922
Kinh độ của điểm nút lên 40.59805
Acgumen của cận điểm 259.19952
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

17033 Rusty (1999 FR9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1999 bởi Dự án nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất Lowell ở Trạm Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17033 Rusty
30-17033-rusty-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)