User Tools

Site Tools


30-17036-krugly-la-gi

Krugly
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi LONEOS
Ngày khám phá ngày 22 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17036
Tên thay thế 1999 FD10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3072090
Viễn điểm quỹ đạo 2.7544380
Độ lệch tâm 0.0883564
Chu kỳ quỹ đạo 1470.5887159
Độ bất thường trung bình 125.67324
Độ nghiêng quỹ đạo 2.45603
Kinh độ của điểm nút lên 181.44795
Acgumen của cận điểm 325.54953
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17036 Krugly (1999 FD10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1999 bởi LONEOS.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17036 Krugly
30-17036-krugly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)