User Tools

Site Tools


30-17038-wake-la-gi

Wake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17038
Tên thay thế 1999 FO21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3963212
Viễn điểm quỹ đạo 2.8461418
Độ lệch tâm 0.0858033
Chu kỳ quỹ đạo 1550.0884605
Độ bất thường trung bình 342.78971
Độ nghiêng quỹ đạo 5.93472
Kinh độ của điểm nút lên 247.56612
Acgumen của cận điểm 39.26625
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

17038 Wake (1999 FO21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17038 Wake
30-17038-wake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)