User Tools

Site Tools


30-17039-yeuseyenka-la-gi

Yeuseyenka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17039
Tên thay thế 1999 FN26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6585565
Viễn điểm quỹ đạo 2.8474431
Độ lệch tâm 0.0343056
Chu kỳ quỹ đạo 1668.4288674
Độ bất thường trung bình 318.57627
Độ nghiêng quỹ đạo 4.99148
Kinh độ của điểm nút lên 19.75038
Acgumen của cận điểm 215.79526
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

17039 Yeuseyenka (1999 FN26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17039 Yeuseyenka
30-17039-yeuseyenka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)