User Tools

Site Tools


30-17040-almeida-la-gi

Almeida
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17040
Tên thay thế 1999 FT27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2516272
Viễn điểm quỹ đạo 2.3796520
Độ lệch tâm 0.0276435
Chu kỳ quỹ đạo 1287.0780828
Độ bất thường trung bình 306.62341
Độ nghiêng quỹ đạo 4.30847
Kinh độ của điểm nút lên 178.28503
Acgumen của cận điểm 277.24799
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

17040 Almeida (1999 FT27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17040 Almeida
30-17040-almeida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)