User Tools

Site Tools


30-17041-castagna-la-gi

Castagna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17041
Tên thay thế 1999 FB30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0679790
Viễn điểm quỹ đạo 2.4755270
Độ lệch tâm 0.0896990
Chu kỳ quỹ đạo 1250.6623734
Độ bất thường trung bình 324.98533
Độ nghiêng quỹ đạo 3.49898
Kinh độ của điểm nút lên 82.69606
Acgumen của cận điểm 15.86903
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

17041 Castagna (1999 FB30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

The asteroid được đặt tên sau tên Pedro Turibeo Castagna, người nhận giải thưởng khoa học công nghệ và kĩ thuật tốt cho kĩ thuật của mình

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17041 Castagna
30-17041-castagna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)