User Tools

Site Tools


30-17044-mubdirahman-la-gi

Mubdirahman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17044
Đặt tên theo Mubdi Rahman
Tên thay thế 1999 FZ30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1268837
Viễn điểm quỹ đạo 2.4211579
Độ lệch tâm 0.0647035
Chu kỳ quỹ đạo 1252.5356018
Độ bất thường trung bình 267.53173
Độ nghiêng quỹ đạo 7.87764
Kinh độ của điểm nút lên 26.37043
Acgumen của cận điểm 134.85218
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

17044 Mubdirahman (1999 FZ30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17044 Mubdirahman
30-17044-mubdirahman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)