User Tools

Site Tools


30-17045-markert-la-gi

Markert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. J. Tholen và J. Bauer
Nơi khám phá Mauna Kea Observatory
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17045
Tên thay thế 1999 FV32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8226684
Viễn điểm quỹ đạo 3.0387886
Độ lệch tâm 0.2501555
Chu kỳ quỹ đạo 1384.2135900
Độ bất thường trung bình 357.84844
Độ nghiêng quỹ đạo 14.00132
Kinh độ của điểm nút lên 73.06613
Acgumen của cận điểm 279.70538
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

17045 Markert (1999 FV32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1999 bởi D. J. Tholen và J. Bauer ở Mauna Kea Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17045 Markert
30-17045-markert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)