User Tools

Site Tools


30-17046-kenway-la-gi

Kenway
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17046
Tên thay thế 1999 FM33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5942555
Viễn điểm quỹ đạo 3.6839665
Độ lệch tâm 0.1735700
Chu kỳ quỹ đạo 2031.4606671
Độ bất thường trung bình 186.98340
Độ nghiêng quỹ đạo 0.50957
Kinh độ của điểm nút lên 218.78501
Acgumen của cận điểm 35.16710
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

17046 Kenway (1999 FM33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17046 Kenway
30-17046-kenway-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)