User Tools

Site Tools


30-17049-miron-la-gi

Miron
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17049
Tên thay thế 1999 FJ34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3891245
Viễn điểm quỹ đạo 2.6824469
Độ lệch tâm 0.0578366
Chu kỳ quỹ đạo 1474.9158601
Độ bất thường trung bình 289.68601
Độ nghiêng quỹ đạo 5.33462
Kinh độ của điểm nút lên 126.61224
Acgumen của cận điểm 233.09848
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17049 Miron (1999 FJ34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17049 Miron
30-17049-miron-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)