User Tools

Site Tools


30-17050-weiskopf-la-gi

Weiskopf
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17050
Tên thay thế 1999 FX45
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9358903
Viễn điểm quỹ đạo 2.5145545
Độ lệch tâm 0.1300239
Chu kỳ quỹ đạo 1212.4352614
Độ bất thường trung bình 98.47407
Độ nghiêng quỹ đạo 1.52418
Kinh độ của điểm nút lên 24.77375
Acgumen của cận điểm 323.02785
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

17050 Weiskopf (1999 FX45) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17050 Weiskopf
30-17050-weiskopf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)