User Tools

Site Tools


30-17051-oflynn-la-gi

Oflynn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17051
Tên thay thế 1999 FW46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9941267
Viễn điểm quỹ đạo 2.6033711
Độ lệch tâm 0.1325165
Chu kỳ quỹ đạo 1273.0214886
Độ bất thường trung bình 93.23617
Độ nghiêng quỹ đạo 6.65832
Kinh độ của điểm nút lên 21.67155
Acgumen của cận điểm 297.04838
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

17051 Oflynn (1999 FW46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17051 Oflynn
30-17051-oflynn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)