User Tools

Site Tools


30-17056-boschetti-la-gi

Boschetti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và A. Boattini
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 6 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17056
Tên thay thế 1999 GW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9649796
Viễn điểm quỹ đạo 2.4637712
Độ lệch tâm 0.1126258
Chu kỳ quỹ đạo 1203.5808939
Độ bất thường trung bình 158.09797
Độ nghiêng quỹ đạo 3.30526
Kinh độ của điểm nút lên 110.72852
Acgumen của cận điểm 217.20138
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

17056 Boschetti (1999 GW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1999 bởi L. Tesi và A. Boattini ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17056 Boschetti
30-17056-boschetti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)