User Tools

Site Tools


30-17058-rocknroll-la-gi

Rocknroll
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 13 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17058
Đặt tên theo rock và roll
Tên thay thế 1999 GA5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3970352
Viễn điểm quỹ đạo 2.7573986
Độ lệch tâm 0.0699133
Chu kỳ quỹ đạo 1511.2102204
Độ bất thường trung bình 186.59407
Độ nghiêng quỹ đạo 14.94262
Kinh độ của điểm nút lên 25.89834
Acgumen của cận điểm 67.50238
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

17058 Rocknroll (1999 GA5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 4 năm 1999, bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 17058 Rocknroll
30-17058-rocknroll-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)