User Tools

Site Tools


30-17060-mikecombi-la-gi

Mikecombi
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 9 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17060
Đặt tên theo Michael R. Combi
Tên thay thế 1999 GX7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1581693
Viễn điểm quỹ đạo 2.9360633
Độ lệch tâm 0.1527009
Chu kỳ quỹ đạo 1484.8124719
Độ bất thường trung bình 24.31015
Độ nghiêng quỹ đạo 12.22033
Kinh độ của điểm nút lên 340.93627
Acgumen của cận điểm 280.38417
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

17060 Mikecombi (1999 GX7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 4 năm 1999 bởi Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở trạm Anderson Mesa. Tiểu hành tinh được đặt tên theo tên của Michael R. Combi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17060 Mikecombi
30-17060-mikecombi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)