User Tools

Site Tools


30-17061-tegler-la-gi

Tegler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi LONEOS
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa
Ngày khám phá 10 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17061
Tên thay thế 1999 GQ8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1480977
Viễn điểm quỹ đạo 2.9463515
Độ lệch tâm 0.1566909
Chu kỳ quỹ đạo 1484.9071562
Độ bất thường trung bình 153.97605
Độ nghiêng quỹ đạo 4.21290
Kinh độ của điểm nút lên 122.48809
Acgumen của cận điểm 0.74720
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

17061 Tegler (1999 GQ8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 4 năm 1999 bởi LONEOS ở Trạm Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17061 Tegler
30-17061-tegler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)